UPOZORNENIE !

03.05.2012 22:18

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie so súpiskou družstva a s registračnými preukazmi hráčov (resp. dokladom totožnosti).

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie v jednotných dresoch s číselným označením.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode