Novinky

Rozhodnutie rady MÚMF Trenčín

Rozhodnutie rady MÚMF Trenčín

Dňa 28.11.2017

Družstvo SPURS - za nenastúpenie na stretnutie 11.kola II.ligy SPURS - FC KLT sa podľa bodu 2b Sadzobníka DP (kolektívy) trestá

a. zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne (podľa článku 7, bod 4 DP družstvo stretnutie odohrá, ale v tabuľke sa mu odrátajú 3 body)

b. úhradou vzniknutých nákladov vo výške 8,- Eur

Hrnčár Jakub (FC Pegas Team) - za červenú kartu v zápase 11.kola II.ligy FC Pegas Team - Laugarício FK "A" sa podľa bodu 4/a DP trestá zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne

                                                                                          Účinnosťou od : 28.11.2017

Oznamy:

Na základe jednania s predstaviteľmi UniLigy, bola radou schválena zmena názvu jednotlivých líg na : I. Uni liga MÚMF Trenčín, II. Uni liga MÚMF Trenčín a III. Uni liga MÚMF Trenčín. K úprave názvu prišlo na základe budúceho využitia marketingových a sponzorských možností.

Pozor zmena. Pri vybavovaní nových registračných preukazov, stačí odovzdať jednu fotografiu osobne na schôdzi výboru, poprípade poslať fotografiu elektronicky na e-mail MÚMF Trenčín.
 

 

Celý článok

UPOZORNENIE !

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie so súpiskou družstva a s registračnými preukazmi hráčov (resp. dokladom totožnosti).

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie v jednotných dresoch s číselným označením.

Celý článok

MÚMF TN hľadá rozhodcov

Výbor MÚMF TN potrebuje rozšíriť rady rozhodcov. Preto hľadá medzi hráčmi prípadne prívržencami malého futbalu adeptov, ktorí by mali záujem o rozhodovanie zápasov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u členov Výboru na pravidelných schôdzach. Zaškolenie a základné vybavenie zabezpečuje MÚMF TN.

Celý článok