Novinky

Rozhodnutie rady MÚMF Trenčín

Rozhodnutie rady MÚMF Trenčín

Dňa 16.10.2017

Krasňan (Squadra Azzurra) - za žltú kartu za vulgárny prejav sa podľa bodu 13 Sadzob. DP trestá pokutou 2,- Eur a až do zaplatenia pokuty má zastavenú činnosť.

Oznamy:

Dohrávky:                                                                                                                                  

Zápas 3.kola II.ligy Anži Machačkala - Squadra Azzurra - termín dohrávky - 12:30 - 29.10.2017- ihrisko DM

Na základe jednania na konferencii Slovenského zväzu malého futbalu, bola radou schválena zmena názvu jednotlivých líg na : I. Uni liga MÚMF Trenčín, II. Uni liga MÚMF Trenčín a III. Uni liga MÚMF Trenčín. K úprave názvu prišlo na základe budúceho využitia marketingových a sponzorských možností, prostredníctvom Slovenského zväzu.

Pozor zmena. Pri vybavovaní nových registračných preukazov, stačí odovzdať jednu fotografiu osobne na schôdzi výboru, poprípade poslať fotografiu elektronicky na e-mail MÚMF Trenčín.
 

 

Celý článok

UPOZORNENIE !

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie so súpiskou družstva a s registračnými preukazmi hráčov (resp. dokladom totožnosti).

Podľa platných predpisov je každé družstvo povinné nastupovať na stretnutie v jednotných dresoch s číselným označením.

Celý článok

MÚMF TN hľadá rozhodcov

Výbor MÚMF TN potrebuje rozšíriť rady rozhodcov. Preto hľadá medzi hráčmi prípadne prívržencami malého futbalu adeptov, ktorí by mali záujem o rozhodovanie zápasov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u členov Výboru na pravidelných schôdzach. Zaškolenie a základné vybavenie zabezpečuje MÚMF TN.

Celý článok

Mestská únia malého futbalu v Trencine

sadová 6686, Trenčín malyfutbaltrencin@gmail.com